[jag] [arbete] [utbildning] [intressen] [projekt] [kontakt]
cmt [arbetsprover]
CMT:n består av ett ramverk och ett flertal basapplikationer. Ramverket används för att skräddarsy applikationerna och funktionerna i CMT:n för respektive kund. Applikationerna är olika tjänster som CMT:n stödjer.
 
CMT:n är hierarktiskt organiserad och innehåller moduler för de olika applikationer och moduler som behövs. Användarna kan bläddra igenom verktygslådan, skapa nya objekt, ta bort objekt och redigera befintliga objekt.
 
Applikationerna jobbar mot databaserna via COM-objekt (VB) och Stored Procedures. CMT:ns systemarkitektur är öppen och mer eller mindre helt konfigurerbar av portalägaren.
Annika Melin - Lund