[jag] [arbete] [intressen] [projekt] länkar [kontakt]
CISV
CISV är en internationell organisation som verkar för fred i världen. Jag är Sveriges nationella representant (NAR) i internationella sammanhang samt styrelseledamot i CISV Helsingborg. se.cisv.org/.
 
Skånska Anglofilrallyt
Varje höst anordnar jag, tillsammans med Moltke, Skånska Anglofilrallyt för brittiska motorcyklar. Läs mer här: www.skanskaanglofilrally.se.
 
#Älskanoveller & Bakom masken
Mer info om novellsamlingarna där jag medverkat hittar du här.
 
Mina katter
Min tidigare hemsida, från tiden som kattuppfödare, hittar ni på www.annikamelin.com/katt/.
 
Annika Melin - Lund